Eesti Kunstimuuseum logoEesti Kultuurkapital logo
Eesti Kultuurkapitali ostud

Maal
Graafika
Skulptuur
Installatsioon
Videokunst
Fotokunst
Uus meedia

Kunstnikud A-Z

Üldinfo

Tagasiside

copyright

Ilmar Kruusamäe
 teos
eelmineeelmine suurendasuurenda
Vanamees (Andrus Kasemaa portree).
2000. Õli, lõuend. 260,5x187,5.
Kommentaarid alla

Ilmar Kruusmäe on kunagistest slaidimaalijatest ainus, kes on tänaseni hüperrealismi tehnilistele võtetele truuks jäänud ning aja jooksul isegi ambitsioonikamaks muutunud. Tema lemmik_anriks on kujunenud semude portreed, mille hulgas Andrus Kasemaa näopilt on üks ilmekamaid. Andrus Kasemaal on Ilmar Kruusamäe kunstnikuks kujunemisel olnud üsna oluline roll. Ta asus 1970. aastatel juhtima Tartu Ülikooli Kunstikabinetti, millest sai Tartu slaidimaalijate taimelava. Kasemaa liberaalne suhtumine erinevatesse kunstipüüdlustesse võimaldas sündida slaidimaalil, mida kunstieksperdid tollal heaks ei kiitnud.
Kruusamäe viimasel kümnendil loodud portreed viitavad üsna otseselt Chuck Close'i tohutute mõõtmetega näomaastikele. Ameerika nimekaima hüperrealisti kiretut hoiakut Kruusamäe siiski ei jaga, vaid lähtub pigem klassikalise portreekunsti printsiibist tuua välja portreteeritava iseloom. Selleks kasutab ta tihtipeale sümbolistlikku sürrealismimaigulist tausta ja literatuurseid pealkirju. Säilinud on ka detailide, teatraalsuse- ja groteskiarmastus, mis lubab tänagi üksnes reservatsioonidega rääkida Kruusamäest kui hüperrealistist. Aja möödudes on Kruusamäe tööd vähe muutunud: maalide mõõtmed on suurenenud, tehniline teostus pisut kindlamaks muutunud, kunstnikku huvitavad enam fotolikkuse efektid (valguse- ja fookusemängud). Koos kunstnikuga on "vananenud" ka tema modellid. Liberaalsemaks muutunud aeg on andnud Kruusamäe töödele lisadimensioone. Üks neist on kindlasti nostalgia.

Kädi Talvoja


üles