Eesti Kunstimuuseum logoEesti Kultuurkapital logo
Eesti Kultuurkapitali ostud

Maal
Graafika
Skulptuur
Installatsioon
Videokunst
Fotokunst
Uus meedia

Kunstnikud A-Z

Üldinfo

Tagasiside

copyright

Leonhard Lapin
 teos
järgminejärgmine suurendasuurenda
Rütmid sfääril
1998. Värvitud puit, pinotex. 45x46: 68x6,7 (7). S 1732/1-8.
Kommentaarid alla
"Rütmid sfääril" on ulatuslik sari, millega Leo Lapin alustas juba 1993. aastal ja mida ta üha arendab. Sfäärilised pinnad, vanade tünnide lauad, põhjad ja kaaned on värvitud pinotexiga, geomeetriliste pealemaalingutega ja käsitsi kullatud. Autori sõnul lähtub sarja kujundlikkus vene suprematismist, mille olulisemaks allikaks on omakorda ortodoksne ikoonimaal.

"Tühi, paljast õhku täis abstraktne tünn on tünn kõige puhtamal kujul - ta on teatav reaalsus. Siit algabki formaalse geomeetria valitsemise piirkond. Tühi tünn on täiuslikult aeriaalne, ideaalne ja maapinnast lahti rebitud - nagu seda on ka igasugune abstraktne geomeetria.
Siit leiamegi nüüd puutepunkti, mis Lapini geomeetrilist maalimisviisi tünni kui anonüümse matemaatilise kontseptsiooniga ühendab. Nende kahe erinevus on aga selles: Lapin on oma põhitaotlustes suprematistlik maalija. Suprematismi moodustavad ruut, rist ja täisnurk. Sellele vastandina pakub tünn nüüd hoopis teistsugust geomeetriat, iseäranis oma kumerate pindadega: peale selle on reaalne tünn oma tegelikes vormides kare ja ebaühtlane (võiks öelda ka, et fraktaalne). Kui Lapin on suprematistlik, siis tünn seda ei ole. Sünnib omamoodi dialoog, kus tünn osaleb võrdse subjektina.
Võime seepeale muidugi küsida, kas pole Lapin oma dialoogipartneriga käitunud mõnevõrra jõhkralt, lammutades ta tükkideks ja eksponeerides iga fragmenti eraldi seintel. /.../ Pooltargumendina võib siiski tuua väite, et tünn oma juba algselt aeriaalse soodumuse tõttu on ka näitusesaalis põhimõtteliselt "omas elemendis", ja puu kui tünni tegelik substants on oma kõige tähtsamad metamorfoosid läbinud ammu enne Lapini peitlit.
On veel teinegi argument: tünni saamine millekski muuks on nõutav, et vabastada teda utilitaarsest ilmest. Tünn on pääsenud valla tegeliku maailma põhjuslike suhete vangistusest." *

Juta Kivimäe

* Hasso Krull, "Rütmid sfääril": kunstniku dialoog tünniga. - Hommikuleht, 1994, 29. aprill.

üles