Eesti Kunstimuuseum logoEesti Kultuurkapital logo
Eesti Kultuurkapitali ostud

Maal
Graafika
Skulptuur
Installatsioon
Videokunst
Fotokunst
Uus meedia

Kunstnikud A-Z

Üldinfo

Tagasiside

copyright


Üldinfo alla
Eesti kunsti kollektsioneerimine on kogu Eesti Kunstimuuseumi ajaloo vältel olnud üks selle põhifunktsioone. 2002. aasta lõpuks on muuseumi kogudes ligi 65 000 eksponaati, sellest 85 % moodustab eesti kunst.

See Eesti riigi suurim kunstikollektsioon on kujunenud 83 aasta jooksul riiklikest ostudest ja kunstnike annetustest. Juba 1926. aastal tööle hakanud Eesti Kultuurkapital seadis oma eesmärgiks eesti kunstnike toetamise kunstiostude kaudu, sel teel on muuseumi kogudesse jõudnud palju eesti kunstiklassika tippteoseid.

Taasiseseisvumise järel kultuuri toetamise võimalusi otsiv Eesti riik taastas 1. juunil 1994. aastal vastuvõetud seadusega Eesti Kultuurkapitali. Selles dokumendis fikseeriti EK 8 sihtkapitalist koosnev struktuur, kuhu kuulus ka kujutav ja rakenduskunsti sihtkapital. Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu esimene koosseis võttis vastu otsuse täiendada kunstiostude kaudu Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogusid. Tänu sellele otsusele on neil muuseumidel ainsatena endise NSVL kunstimuuseumide seas olnud võimalus ammendavalt registreerida uusi kunstinähtusi.

Kultuurkapitali finantseerimisel on Eesti Kunstimuuseum ajavahemikus 1995-2002 omandanud 107 kunstnikult 505 teost kokku 2 912 000 krooni eest. Selle summa eest on ostetud maali, graafikat, skulptuuri, installatsioone, foto- ja videokunsti teoseid. Summa ei hõlma tarbekunstioste.

Ettepanekud kunstiteoste ostmiseks teeb Eesti Kunstimuuseumi 10 liikmest koosnev ostukomisjon. Komisjon on oma valikutes lähtunud järgmistest põhimõtetest:

* orienteeruda eesti kunsti arendamise nimel tehtud silmapaistvatele loomingulistele pingutustele;
* jälgida aktuaalse kunstiprotsessi uusi arengusuundi;
* olla avatud kõikide põlvkondade loovalt mõtlevatele kunstnikele;
* pidada silmas Eesti Kunstimuuseumi uues hoones avatava kaasaegse kunsti osakonna ekspositsiooni ja tegevust.

Eesti Kunstimuuseumi kaasaegse kunsti ostude internetikataloog toob uudses vormis vaatajate kriitilise pilgu ette muuseumi seitsme aasta jooksul tehtud valikud.

Kataloog sisaldab kunstike teoseid, eluloolisi andmeid ja üksikuid töid käsitlevaid lühikesi kunstikriitilisi kommentaare. Selle infopanga koostajad on silmas pidanud koolide ja kunstiõppeasutuste vajadusi, püüdnud tuua eesti kunsti kõigile kunstihuvilistele lähemale.

Internetikataloogi loomine on Eesti Kultuurkapitali finantseerimisel toimunud ulatuslik projekt, mis sündis Eesti Kunstimuuseumi töörühma ja Eesti Kunstiakadeemia E-Meedia keskuse koostöös.

Eesti Kunstimuuseumi Kultuurkapitali ostude internetikataloogi koostamisel osalesid Tiina Abel, Anu Allas, Juta Kivimäe, Eha Komissarov, Anne Lõugas, Aleksandra Murre, Renita Raudsepp, Hanno Soans, Stanislav Stepashko ja Kädi Talvoja.

Kataloogi visuaalse külje ja struktuuri lõid Marge Paas ja Mare Tralla Eesti Kunstiakadeemia E-Meedia keskusest.

Kataloog on loodud Eesti Kultuurkapitali toetusel.

Üldnimestik


Nimestik ostude järgi


üles